+371 2830 1000 Kontakti BUJ+

Easi-joist® siju pamatdati

Easi-joist® siju pamatdati

Stiprs kā Hērakls un skaists kā Apolons.
_ _
NB!

Pretēji uzskatam, ko popularizē ne sevišķi kompetentas personas, šāda veida sijas nav brīnumnūjiņa, kas pavērs durvis uz milzu laidumiem un bezgalīgiem plašumiem. Jātur prātā, ka tehnoloģija radīta, domājot par būvniecības ātruma un dzīves kvalitātes uzlabošanu, nevis izmēru palielināšanu.

Internetā var atrast easi-joist garumu un soļu tabulas, taču tās ir aprēķinātas Apvienotās Karalistes vai Īrijas slodzēm un neder citiem reģioniem. Mēs gan saprotam, ka eiropieši nav neko resnāki par britiem un īriem, arī kumodes un ledusskapji apmēram tie paši, taču likums ir likums - mums jāievēro lokālie normatīvi.

No otras puses: respektējot vispārējo vēlmi iegūt priekšstatu par iespējamiem laidumiem un cenām, esam arī sagatavojuši siju paraugus ar konkrētiem parametriem un cenu -    SPIEST ŠEIT!

WS200

Sija ar 200mm atgāžņiem.

Nelieliem laidumim - apmēram līdz 4m ar 400/600mm soli.

easi-joist WS200
WS250

Sija ar 250mm atgāžņiem.

Vidējiem laidumieem - apmēram 5m līdz 6m ar 400/600mm soli. Noteiktās situācijās kombinējams ar WS300.

easi-joist WS250
WS300

Sija ar 300mm atgāžņiem.

Vidējiem laidumiem - ap 6m ar 400/600mm soli. Prakse rāda, ka Latvijas apstākļos šis ir visizplatītākais siju variants.

easi-joist WS300
WS400

Sija ar 400mm atgāžņiem.

Lieliem laidumiem - līdz 8m ar 400/600mm soli.

easi-joist WS400
Siju platums

Zīmējumā parādīti biežāk izmantotie siju platumi.

Ievērojiet, ka siju platumu iespējams palielināt, apvienojot divas sijas vienā dubultā sijā.

easi-joist siju platums
Siju balstījums

Siju balstījuma varianti.

Easi-joist® tehnoloģijas saulainā puse: sijas iespējams projektēt un izgatavot, ņemot vērā jebkādas balstījuma īpatnības, ieskaitot nepieciešamību balstīt vienu siju uz otras (piemēram, kāpņu atverēs, lai izvairītos no apnicīgas kolonnas).

easi-joist siju balstījums
Atvērumi komunikāciju izbūvei

Easi-joist® sijas ir radītas, paredzot ie­spēju bez zāģa un urbja palī­dzības noslēpt pārse­gumā elek­trības vadus, cauruļ­vadus un visu citu, ko kādam nāktu prātā pastumt zem paklāja. Atveres, kas izvei­dojas, patei­coties metāla atgāž­ņiem, ir lieliski piemē­rotas inženier­komunikā­ciju noslēp­šanai. Turklāt atgāžņu nolo­cītās malas pasargā elek­trības vadu izolāciju vai plast­masas caurules no mehā­niskiem bojājumiem.

NB!
Neiedomājies zāģēt, urbt vai kalt siju koka un metāla daļās!

Ja nepieciešami platāki atvērumi, tos var pare­dzēt pro­jektēšanas gaitā.

Iespējamie atvērumi komunikāciju izbūvei easi-joist sijās

Apaļa šķērsgriezuma komunikācijas

WS200 WS250 WS300 WS400
A(mm) 125 160 210 323
D(mm) 100 150 200 280
D1(mm) 100 100 130 190

Četrstūraina šķērsgriezuma komunikācijas

WS200 WS250 WS300 WS400
H(mm) W(mm) W(mm) W(mm) W(mm)
50 300 300 330 500
100 100 200 250 410
150 50 70 170 330
200 - - 70 250
250 - - - 170
300 - - - 70